Case Study

En robust platform, som fremmer behandlingen af læbe-ganespalte hos børn over hele verden

Facts & Figures

SmileTrain

Virksomhedsoplysninger

 • Smile Train er en non-profit velgørenhedsorganisation, som tilbyder plastikkirurgi til børn med læbe-ganespalte i 87 lande, oplæring af lokale læger samt finansiering af behandlingerne til hospitalerne.
 • Organisationen er stiftet i 1999 og har hovedkontor i New York.

Udfordring

 • At afhjælpe Smile Trains multisite-kaos.
 • At skabe en samlet ny, global og mobiloptimeret Drupal 8-platform, der favner alle Smile Trains målgrupper.
 • At skræddersy kommunikationen til Smile Trains forskellige målgrupper.

Tjenester

 • Discovery
 • UX & UI design
 • Analyse og optimering
 • Enterprise platform integration

Teknologi

 • Drupal
 • Integration af organisationssplatforme

Effekt

En hurtigere, samlet og mobiloptimeret platform. Donorer, læger, støtter, patienter og familier har nemmere ved at finde relevant information og lade sig involvere. Og Smile Trains teams kan skabe og administrere content hurtigere end nogensinde før.

0
typer af content fremfor 49
0
bidragsmodeller fremfor 167
0
taksonomier fremfor 19

Udfordringer

Det var vigtigt, at alle strategiske beslutninger var afspejlet i Smile Trains vision. Den nye platform skulle bygge på en arkitektur, der både kunne styre og påvirke fremtidige sites og gøre det meget nemmere at administrere content for deres teams. Smile Train bad os om hjælp til at modernisere deres flagskibssite. Det skulle fremstå som en hjørnesten med en samlet ny, global og mobiloptimeret Drupal 8-platform, der kunne favne og involvere alle målgrupper. Og det skabte et endnu større behov for et lettilgængeligt og mobilvenligt Smile Train-site.

Løsning

Vores discovery-proces af Smile Train var både grundig og inkluderende. Det hjalp med at give os en dybere forståelse af projektets målsætning og hvordan vi skulle fastholde fokus på Smile Trains vision og målgrupper igennem hele strategien. Vores workshops vedrørende personaer og informationsarkitektur gav uvurderlig indsigt i, hvem Smile Trains fem nøglemålgrupper er og hvordan man bedst kommunikerer til dem. Denne viden dannede grundlag for, hvordan vi skulle inddele content og skabe et sitemap, der gjorde det nemt for brugerne at finde det rette content.

Resultater

Smile Trains website er blevet hurtigere, mere responsivt og simplere at tilgå for både brugere og content editors. Men det er også mere robust. Sitet danner nu grundlaget for løbende forbedringer af Smile Trains platform i de kommende år, som kan udvides til alle internationale sites. Mere end tolv komponenter, som fx gallerier, kort, faner og lister, er blevet implementeret for at gøre det nemmere for Smile Trains content editors at kunne remixe nøglesider. Content er blevet grupperet, så Smile Trains forskellige brugere kan tilgå relevant content på deres eget sprog. Ved hjælp af best practice kunne vores udviklere konfigurere sitet til at reducere friktion, når der skal implementeres eller ændres på features på de enkelte undersider. Ved brug af fælleskode på multiple sites kan alle regionale undersider dele kode og derfor også hurtigt og pålideligt distribuere opdateringer.

Cookie